Kroon Softwash Anti-Algen Groen 5 Liter

€ 47,50

Effectieve algen verwijderaar voor het verwijderen van algen, mos, korstmos en groene aanslag. Biedt tevens een preventieve werking tegen groene aanslag.

Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d.


PRODUCTOMSCHRIJVING
Anti-Algen Groen doodt en verwijderd effectief groene aanslag veroorzaakt door algen, wieren en mos. Biedt tevens langdurig preventieve bescherming tegen groene aanslag.
Anti-Algen Groen kan ook veilig worden toegepast voor het doden van bacteriën en gisten op oppervlakken en materialen (desinfecteren).
Anti-Algen Groen is een wettelijk toegestane biocide met toelatingsnummer UN1903.


A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT:
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter: 1. bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt. De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Het middel is bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik.

B. GEBRUIKSAANWIJZING: Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen: Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 mL op 1 liter water). Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben. Deze reinigende nabehande- ling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Om deze redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd.

Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen: - - Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 mL op 1 liter water). In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het geringe residu, behoeft en mag niet worden nagespoten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen gegaan.
- Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan volstaan met een oplossing van 1,5% (15 mL per 1 liter water).
- Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d. Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 mL op 1 liter water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten. Houd huisdieren weg van de behandelde plekken, zolang deze nog vochtig zijn.

Opmerking: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, masker en oogbescherming

Veiligheidsblad